Αρχική σελίδα
Κουπόνι ΟΠΑΠ
Αποτελέσματα
Προιστορία U-O
Best Under
Best Over
Αντίπαλοι
Αποδόσεις Un-Ov
Διοργανώσεις
Αποδόσεις άσσου
Αποδόσεις διπλού
Αποδόσεις 1X2
Κωδικοί ΟΠΑΠ
Σκορ/Αποδ.U-O
Ημ.Τελ./Αποδ.U-O
Θεωρία Under Over

Καλωσήρθατε στο over-under.net

To site μας ασχολείται αποκλειστικά με τα Under και Over στα 2.5 γκολ. Εδώ θα βρείτε:

Τους αγώνες που και οι δύο ομάδες έχουν παρόμοια συμπεριφορά (Best Under & Best Over)

Την προιστορία των αντιπάλων στους μεταξύ τους αγώνες ως προς τα Under & Over

Τα στατιστικά των αντιπάλων ως προς τα Under & Οver στους αγώνες για το πρωτάθλημα

Στατιστικά για την εμφάνιση των Under & Over
- στα πρωταθλήματα και τις άλλες διοργανώσεις
- στις αποδόσεις του άσσου
- στις αποδόσεις του διπλού
- στους συνδυασμούς αποδόσεων των σημείων 1-Χ-2
- στους κωδικούς αγώνων του Πάμε Στοίχημα
- στα ζευγάρια αποδόσεων των Under & Over

Στατιστικά για σκορ και ημίχρονα-τελικά σε κάθε ζευγάρι αποδόσεων Under & Over

Τις ομάδες που τρέχουν σερί Under ή Over και αυτές που έχουν υψηλό ποσοστό Under ή Over

Best Under - Αγώνες μεταξύ ομάδων που συνηθίζουν τα under

Στους ακόλουθους αγώνες και οι δύο αντίπαλοι συνηθίζουν τα under και εντός και εκτός έδρας

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςΣυνολ
U-O
Εντός
U-O
ΦιλοξενούμενηΣυνολ
U-O
Εκτός
U-O
Αποδ
Under
Αποδ
Over
119ΦΙΝΓΙΑΡΟ12-87-2ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ14-58-21.402.20
161ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ9-25-1ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ7-34-11.502.00
179ΙΑΠΤΟΚΥΟ11-55-3ΣΕΝΤΑΪ10-66-21.701.75
203ΦΙΝΡΟΒΑΝΙΕΜΙ16-46-3ΛΑΧΤΙ17-38-11.402.20
224ΒΡΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ9-25-1ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ8-34-21.402.20
230ΒΡΑΓΚΡΕΜΙΟ8-33-2ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ8-34-21.452.10
231ΒΡΑΦΛΑΜΕΝΓΚΟ7-44-2ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ7-45-21.502.00

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αγώνες στους οποίους η γηπεδούχος κάνει Under στην έδρα της και η φιλοξενούμενη εκτός έδρας


ΚωδΔιορΓηπεδούχοςU-OΦιλοξενούμενηU-OΠοσοστό
% under
Απόδοση
Under
Απόδοση
Over
112ΒΡ2ΟΕΣΤΕ3-2ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 5-172.73 %--
OuuOuuOuuuu
119ΦΙΝΓΙΑΡΟ7-2ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ8-278.95 %1.402.20
uOuuuuuuOuOuuuOuuuu
155ΒΡ2ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ4-2ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ3-170.00 %--
uOOuuuOuuu
157ΒΡ2ΤΖΟΪΝΒΙΛ4-2ΑΒΑΪ5-175.00 %--
OOuuuuOuuuuu
161ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ5-1ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ4-181.82 %1.502.00
uuOuuuOuuuu
167ΒΡΑΜΠΑΪΑ5-1ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ3-272.73 %1.502.00
OuuuuuOuuuO
178ΙΑΠΣΙΜΙΖΟΥ6-1ΚΑΣΙΒΑ4-371.43 %1.751.70
uOuuuuuuuuOuOO
179ΙΑΠΤΟΚΥΟ5-3ΣΕΝΤΑΪ6-268.75 %1.701.75
uOOuuuOuuOOuuuuu
192ΣΟ1ΜΙΑΛΜΠΙ4-3ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ6-171.43 %1.801.65
OuOOuuuuuuuuuO
203ΦΙΝΡΟΒΑΝΙΕΜΙ6-3ΛΑΧΤΙ8-177.78 %1.402.20
uuuuuOuOOuOuuuuuuu
223ΒΡΑΓΚΟΪΑΣ4-1ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ3-270.00 %1.502.00
uuOuuuuOOu
224ΒΡΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ5-1ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ4-275.00 %1.402.20
uuuuuOOOuuuu
231ΒΡΑΦΛΑΜΕΝΓΚΟ4-2ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ5-269.23 %1.502.00
uOuuuOOuuOuuu

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αγώνες στους οποίους και οι δύο ομάδες συνηθίζουν να κάνουν Under ανεξάρτητα αν αγωνίζονται στην έδρα τους ή εκτός


ΚωδΔιορΓηπεδούχοςU-OΦιλοξενούμενηU-OΠοσοστό
% under
Απόδοση
Under
Απόδοση
Over
161ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ9-2ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ7-376.19 %1.502.00
uuuuOOuuuuuuOuOuuuuOu
185ΙΑΠΧΙΡΟΣΙΜΑ8-8ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ14-268.75 %1.651.80
uOuuOOuuOOuuuOOOOuuuuuuuuuuuuOuu
203ΦΙΝΡΟΒΑΝΙΕΜΙ16-4ΛΑΧΤΙ17-382.50 %1.402.20
uuuuuuuuuuOuuuOuuuOOuOOuuuuuuuuuuuuuuuuO
223ΒΡΑΓΚΟΪΑΣ9-2ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ6-568.18 %1.502.00
uuuuuOuuOuuOuOuuOuOOuu
224ΒΡΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ9-2ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ8-377.27 %1.402.20
uuuuuuOuuOuOuOuuuuuuuO
230ΒΡΑΓΚΡΕΜΙΟ8-3ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ8-372.73 %1.452.10
uOuOuOuuuuuuuOuOuuuOuu
Best Over - Αγώνες μεταξύ ομάδων που συνηθίζουν τα over

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αγώνες στους οποίους η γηπεδούχος κάνει Over στην έδρα της και η φιλοξενούμενη εκτός έδρας


ΚωδΔιορΓηπεδούχοςU-OΦιλοξενούμενηU-OΠοσοστό
% over
Απόδοση
Under
Απόδοση
Over
127ΣΚΤΚΛΑΪΝΤ5-13ΕΪΡ6-1269.44 %--
uOOOOOOOOOuOuOuOuOOuuOOuuOuOuOOOOOOO
131ΣΚΤΣΤΡΑΝΡΑΕΡ8-10ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ2-1672.22 %--
OuuOuOOOOuuOuOuuOOOOOOOuOOOOOOOuOOOO
133ΣΟ1ΜΑΛΜΕ1-6ΚΑΛΜΑΡ3-471.43 %1.751.70
OuOOOOOOOuuOuO
136ΣΟ2ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ1-7ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ4-468.75 %--
uOOOOOOOOuuOuuOO
186ΣΟ2ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ4-4ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ0-875.00 %--
OuuOuuOOOOOOOOOO
229ΑΜΕΒΑΝΚΟΥΒΕΡ2-7ΝΤΑΛΑΣ3-672.22 %1.901.55
OOOOOOuuOuOOOOOuOu
236ΝΟ2ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ3-5ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ2-668.75 %--
uOuuOOOOOuOOOOOu
238ΣΟ2ΧΑΜΑΡΜΠΙ1-7ΑΣΙΡΙΣΚΑ4-468.75 %--
OOOOuOOOOuuuuOOO

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αγώνες στους οποίους και οι δύο ομάδες συνηθίζουν να κάνουν Over ανεξάρτητα αν αγωνίζονται στην έδρα τους ή εκτός


ΚωδΔιορΓηπεδούχοςU-OΦιλοξενούμενηU-OΠοσοστό
% over
Απόδοση
Under
Απόδοση
Over
131ΣΚΤΣΤΡΑΝΡΑΕΡ15-21ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ8-2868.06 %--
uOuOOuuOOuOOOOOOuOOu
uOuOuOOuuuuOOOO
uOOOOOOOOOuuOuuOOOuO
OOOOOOuuOOOOOOO
136ΣΟ2ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ3-13ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ7-968.75 %--
OuOuuOOOOOOOOOOOOOuuuuOuuOuOOOOO
211ΝΟ2ΜΠΑΕΡΟΥΜ3-13ΜΠΡΙΝΕ5-1175.00 %--
OOOOOuOOOOuOuOOOOOuuOuOuOOOOuOOO
Εχουν παράδοση στο under στη συγκεκριμένη έδρα
Κανένα ζευγάρι δεν πληρεί τα κριτήρια
Εχουν παράδοση στο under και στις δύο έδρες
Κανένα ζευγάρι δεν πληρεί τα κριτήρια
Εχουν παράδοση στο over στη συγκεκριμένη έδρα
ΚωδΔιορ.ΑγώναςUnder-Over%Προιστορία
155ΒΡ2ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ1-583.3 % O O O O u O
Εχουν παράδοση στο over και στις δύο έδρες
Κανένα ζευγάρι δεν πληρεί τα κριτήρια

Αντίθετες πορείες
Η μία φέρνει under και η άλλη over

Στους ακόλουθους αγώνες οι δύο αντίπαλοι έχουν αντίθετη συμπεριφορά ως προς τα under over όπως φαίνεται από τα συνολικά στατιστικά και των δύο ομάδων και στους εντός και στους εκτός έδρας αγώνες τους

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςUnder-Over Εντός&ΕκτόςΦιλοξενούμενηUnder-Over Εντός&ΕκτόςΑπόδοση
Under
Απόδοση
Over
156ΒΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ9-3ΣΕΑΡΑ3-9--
160ΒΡΑΚΡΟΥΖΕΪΡΟ3-8ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ9-21.901.55

Στους ακόλουθους αγώνες οι δύο αντίπαλοι έχουν αντίθετη συμπεριφορά ως προς τα under over όπως φαίνεται από τα στατιστικά της γηπεδούχου εντός και της φιλοξενούμενης εκτός έδρας

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςUnder-Over Εντός έδραςΦιλοξενούμενηUnder-Over Εκτός έδραςΑπόδοση
Under
Απόδοση
Over
110ΙΡΛΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ8-2ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ3-72.001.50
191ΝΟ2ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ6-2ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ2-6--
198ΣΟ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ2-6ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ5-22.001.50
237ΣΟ1ΧΑΚΕΝ2-5ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ6-22.001.50

ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ
Σε 5 αγώνες εκτός έδρας έχει μόνο ένα Under

ΝΙΙΓΚΑΤΑ
Σε 7 αγώνες εντός έδρας έχει μόνο ένα Over

ΤΟΚΥΟ
Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έκανε μόνο Under

ΟΥΡΑΒΑ
Στους τελευταίους 5 αγώνες εντός-εκτός έκανε μόνο Under

ΣΙΚΑΓΟ
Στους τελευταίους 4 αγώνες εντός-εκτός έκανε μόνο Under
Στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έκανε μόνο Under

Πρωταθλήματα
με πολλά under
Διορ.underover
ΜΕΞ66.733.3
ΒΡΑ65.834.2
ΑΡΓ63.436.6
ΦΙΝ60.539.5
ΠΟΡ57.942.1
ΑΓ257.642.4
ΕΛΒ57.142.9
ΙΑΠ57.142.9
ΙΣ257.043.0
ΙΤ256.343.7
Πρωταθλήματα
με πολλά over
Διορ.underover
ΟΛΛ35.964.1
ΣΚ136.363.7
ΟΛ236.363.7
ΓΕ138.661.4
ΣΟ239.560.5
ΣΚ239.660.4
ΑΥ140.060.0
ΝΟ143.856.3
ΧΙΛ44.455.6
ΝΟ244.955.1
Σερί under εντός-εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαΣερί
ΙΑΠΟΥΡΑΒΑ7
ΒΡΑΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ5
ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ5
ΒΡΑΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ5
ΒΡΑΓΚΡΕΜΙΟ5
ΣΟ1ΓΚΕΦΛΕ5
Σερί under εντός
ΠρωτάθλημαΟμάδαΣερί
ΙΑΠΣΙΜΙΖΟΥ5
ΒΡΑΜΠΑΪΑ5
ΙΑΠΟΥΡΑΒΑ5
ΣΟ1ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ4
ΙΡΛΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ4
ΒΡ2ΤΖΟΪΝΒΙΛ4
Σερί under εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαΣερί
ΙΑΠΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ7
ΦΙΝΛΑΧΤΙ7
ΙΑΠΣΕΝΤΑΪ5
ΒΡΑΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ5
ΒΡ2ΑΒΑΪ5
ΒΡΑΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ4
ΒΡΑΠΑΛΜΕΪΡΑΣ4
ΙΡΛΚΟΡΚ4
ΒΡ2ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ4
ΝΟ1ΒΙΚΙΝΓΚ4
ΦΙΝΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ4
Σερί over εντός-εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαΣερί
ΣΟ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ12
ΣΟ2ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ11
ΣΤΣΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ7
ΣΟ2ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ6
ΒΡ2ΣΕΑΡΑ6
ΙΡΛΛΙΜΕΡΙΚ5
ΝΟ2ΤΡΟΜΣΝΤΑΛΕΝ5
ΣΟ2ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ5
ΙΡΛΜΠΡΕΪ5
ΝΟ1ΣΤΑΡΤ5
Σερί over εντός
ΠρωτάθλημαΟμάδαΣερί
ΣΟ2ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ7
ΣΟ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ6
ΣΟ2ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ5
ΣΟ1ΜΑΛΜΕ5
ΝΟ2ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ4
ΣΚ2ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ4
Σερί over εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαΣερί
ΣΟ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ8
ΣΚ1ΕΪΡ7
ΦΙΝΜΑΡΙΕΧΑΜΝ7
ΣΟ2ΒΑΡΝΑΜΟ6
ΣΚ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ5
ΒΕΛΣΑΡΛΕΡΟΥΑ5
ΣΚ1ΜΠΡΕΧΙΝ4
ΣΤΣΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ4
ΒΡΑΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ4
ΝΟ2ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ4
ΝΟ1ΣΤΑΡΤ4
ΦΙΝΤΟΥΡΚΟΥ4
Πολλά under εντός-εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαunder-over%
ΙΑΠΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ14-287.5
ΦΙΝΛΑΧΤΙ17-385.0
ΒΡΑΓΚΟΪΑΣ9-281.8
ΒΡΑΜΠΑΪΑ9-281.8
ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ9-281.8
ΒΡΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ9-281.8
ΒΡΑΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ9-281.8
ΦΙΝΡΟΒΑΝΙΕΜΙ16-480.0
ΙΑΠΟΥΡΑΒΑ12-475.0
ΒΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ9-375.0
ΒΡ2ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ9-375.0
Πολλά under εντός
ΠρωτάθλημαΟμάδαunder-over%
ΙΑΠΟΥΡΑΒΑ7-187.5
ΙΑΠΣΙΜΙΖΟΥ6-185.7
ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ5-183.3
ΒΡΑΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ5-183.3
ΒΡ2ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ5-183.3
ΒΡΑΜΠΑΪΑ5-183.3
ΙΡΛΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ8-280.0
ΒΡΑΓΚΟΪΑΣ4-180.0
ΦΙΝΓΙΑΡΟ7-277.8
ΝΟ2ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ6-275.0
Πολλά under εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαunder-over%
ΙΑΠΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ7-0100.0
ΦΙΝΛΑΧΤΙ8-188.9
ΣΟ1ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ6-185.7
ΒΡΑΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ5-183.3
ΒΡ2ΑΒΑΪ5-183.3
ΒΡ2ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ5-183.3
ΦΙΝΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ8-280.0
ΒΡΑΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ4-180.0
ΒΡ2ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ4-180.0
ΒΡΑΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ4-180.0
ΦΙΝΕΛΣΙΝΚΙ7-277.8
ΙΑΠΣΕΝΤΑΪ6-275.0
ΝΟ1ΒΙΚΙΝΓΚ6-275.0
ΣΟ1ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ6-275.0
Πολλά over εντός-εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαunder-over%
ΣΟ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ2-1386.7
ΝΟ2ΜΠΑΕΡΟΥΜ3-1381.3
ΣΟ2ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ3-1381.3
ΣΤΣΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ8-2877.8
ΣΚ1ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ8-2877.8
ΣΚ1ΜΠΡΕΧΙΝ9-2775.0
ΣΚ2ΕΛΓΚΙΝ9-2775.0
ΣΟ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ4-1275.0
ΝΟ1ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ4-1275.0
ΒΡ2ΣΕΑΡΑ3-975.0
Πολλά over εντός
ΠρωτάθλημαΟμάδαunder-over%
ΣΚ1ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ2-1688.9
ΣΟ2ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ1-787.5
ΣΟ2ΧΑΜΑΡΜΠΙ1-787.5
ΙΑΠΝΑΓΚΟΓΙΑ1-787.5
ΣΟ1ΜΑΛΜΕ1-685.7
ΑΜΕΒΑΝΚΟΥΒΕΡ2-777.8
ΣΟ2ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ2-675.0
ΣΟ1ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ2-675.0
ΝΟ2ΜΠΑΕΡΟΥΜ2-675.0
ΝΟ1ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ2-675.0
Πολλά over εκτός
ΠρωτάθλημαΟμάδαunder-over%
ΣΟ2ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ0-8100.0
ΣΤΣΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ2-1688.9
ΣΟ2ΒΑΡΝΑΜΟ1-787.5
ΣΚ1ΜΠΡΕΧΙΝ3-1583.3
ΦΙΝΜΑΡΙΕΧΑΜΝ2-777.8
ΝΟ1ΣΤΑΡΤ2-675.0
ΝΟ2ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ2-675.0
ΝΟ2ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ2-675.0
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα Live Football Streaming